Kancelaria Prawnicza Karol Pietras Adwokat

O kancelarii

Kancelaria Prawnicza Karol Pietras Adwokat działa od 2018 r. na bazie dotychczas zdobytego doświadczenia przez Karola Pietrasa oraz prawników, stale współpracujących z kancelarią. Doświadczenie prawników tworzących zespół Kancelarii pozwala zrozumieć zapotrzebowanie klienta. Szeroka wiedza z zakresu prawa i ekonomii, a także dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala zrozumieć potrzeby biznesowe klienta i zaproponować odpowiednie rozwiązania w zależności od zaistniałej sytuacji. Kancelaria reprezentuje klientów w toku prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, pełniąc funkcję pełnomocnika członka Rady Wierzycieli, a także likwidatora w spółkach prawa handlowego.

Założeniem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych we wszelkich sprawach związanych z ich bieżącą działalnością gospodarczą, a także doradztwo przy projektach wymagających specjalistycznej wiedzy, w których znajomość prawa wymaga wsparcia wiedzą ekonomiczną i techniczną. Kancelaria zapewnia wsparcie i doradztwo prawne swoim klientom przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.

Dotychczasowe doświadczenie pozwala zrozumieć potrzeby biznesowe klienta i zaproponować odpowiednie rozwiązania prawne, adekwatne do sytuacji.

Zespół

Adwokat Karol Pietras jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014). W roku 2018 zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw (2016). Kontynuuje działalność naukową prowadząc wykłady na studiach podyplomowych we współpracy z Instytutem Zarządzania Wartością SGH.

Przewodniczący Sekcji Praktyków Prawa nieruchomości przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując w renomowanych kancelariach oraz świadcząc pracę na rzecz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (Zespół Prawa Cywilnego) i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Karol Pietras posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacjami biznesowymi i non-profit. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o., a następnie członka zarządu tej Spółki. Ponadto, wchodził w skład organów statutowych organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń), gdzie pełnił funkcje zarządzające.

Karol Pietras specjalizuje się w reprezentowaniu klientów biznesowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Posiada również doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych oraz spraw korporacyjnych. Posiadając wiedzę z zakresu prawa i ekonomii, oraz doświadczenie menadżerskie, rozumie potrzeby biznesowe klienta.